Taisyklės

Serveriai pildomi tvarkingai ir išsamiai.

Serveriai ir/arba juos patalpinusios registracijos, kurių pateikta informacija pažeidžia bendrasias normas arba puslapio išvaizdą, šalinami be jokio išankstinio įspėjimo ar pranešimo, be galimybės tą informaciją atkurti.

Serverio aprašymai ir pavadinimai turi atitikti tikrovę ir nekraipyti tiesos.

Melagingi, kenkentys, reklamuojantys ar kitokie nepriimtini komentarai/blogo įrašai/naujienos ir kita pateikiama informacija, šalinama kartu su ją paskelbusiomis registracijomis.

Visi serveriai ir jų registracijos šalinmaos be teisės atkurti informaciją, jeigu bandoma dirbtinai paveikti statistika ir kitą informaciją (pvz. balsų/komentarų skaičiaus didinimas, netikrų registracijų kūrimas, veiklą iš papildomai sukurtų registracijų ir kitos panašios veiklos).

Svetainėje laukiami tik sąžiningi serverių savininkai ir lankytojai. Svetainės veikla grindžiama tarpusavio supratimu ir harmoningu bendravimu, priešingai nusiteikę asmenys nėra laukiami.