Atsakomybės apribojimas

Informacija, pateikiama šioje svetainėje, yra tik informaciniais tikslais. Nors mes ir stengiamės išlaikyti informaciją atnaujintą ir teisingą, bet mes nesuteikiame jokių garantijų, dėl bet kokios rūšies, aiškios ar numanomos, informacijos patikimumo, tinkamumo ar prieinamumo, esančios mūsų interneto svetainėje. Todėl naudodamiesi, Playing.lt svetaine, jūs prisiimate visą riziką sau.

Jokiu atveju mes nesame atsakingi, už bet kokius nuostolius ar žalą, įskaitant netiesioginius ar šalutinius nuostolius ar žalą arba bet kokius nuostolius ar žalą, susijusią su, šios svetainės naudojimu.

Mes stengiamės išlaikyti sklandų svetainės darbą. Tačiau Playing.lt neprisiima atsakomybės ir negali būti atsakingi už svetainės laikinus sutrikimus, dėl techninių problemų ar kitų atvejų, kurie nuo mūsų nepriklauso.